Available courses

Här kan du som medarbetare på Stockholms universitet testa dina kunskaper om universitetets miljöarbete.

Dövas språk, kultur och historia, 7,5 hp

Kursen behandlar ämnen ur fältet dövstudier med fokus på dövas språk, kultur och historia. Kursen behandlar även teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv, samt dövas språk och kultur i teckenspråkssamhället. Den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat teckenspråkssamhället berörs också.

 Delkursen Tecknets form och betydelse ger grundläggande kunskaper för analys av tecknets form och betydelse, formförändringar och teckenbildningsprocesser. Delkursen ger också en orientering i det svenska transkriptionssystemet.

Testing and demo course for eID

The aim of the course is to give students, with little or no previous background in computer and systems sciences, the basic knowledge of the subject that the students are able to continue their education at the master level at DSV.

Det här är en högskolepedagogisk kurs för universitetets lärare. Oavsett om du vill upprätta en ny portfölj, eller vidareutveckla en redan befintlig pedagogisk portfölj är detta en kurs för just dig. En pedagogisk meritportfölj är en viktig del för undervisande personal vid exempelvis tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och redovisning av den pedagogiska skickligheten. 

The course practical project management will start on monday the 1st of September 2014. We are making updates to the course so please be aware of changes. 

This is a virtual space for participants in the Spider supported R&D projects in 2012. There are four projects.

- Research on the impact of ICT in the teaching and learning processes in two municipalities in Bolivia

- Improving collaboration and networking among teacher technology champions using information training system in Rwanda

- Pedagogical Integration of ICT for teacher education quality improvement - Challenges that deter literate tutors from pedagogical ICT integration in teachers colleges in Tanzania

- Propelling an ICT led pedagogy at Makerere University in Uganda

Kursen vänder sig till dig som konkret vill börja använda och/eller skapa digitala lärresurser i din undervisning. Du får prova att genomföra ett litet IKT-projekt under handledning och får tillfälle till att nätverka med kollegor i samma situation.

Läs mer och ansök på CeULs webbsida!

Innehåll

Denna kursmodul är en del av CeUL-kursen "Producera digitala lärresurser" (PDL).

  • Du arbetar med att ta fram en förstudie inför att designa en digital lärresurs.
Möjligheter med materialet
  • Självstudiematerial; Du kan börja gå igenom kursmaterialet redan nu för att börja skapa egna digitala resurser.
  • Meritera dig genom att söka till nästa omgång av PDL.
  • Anmäla intresse till att gå på en workshop*
*Workshop - rekrytera deltagare!

Om vi samlar minst 10 deltagare kan vi anordna en workshop.

Anmäl dig själv eller hjälp oss att rekrytera en grupp. Om du vill anordna workshoppen inom din institution kan vi skräddarsy innehållet.

Anmäl ditt intresse till Jonas Collin!

Innehåll

Denna kursmodul är en del av CeUL-kursen "Producera digitala lärresurser" (PDL).

  • Du arbetar med att ta fram en hypotes och prototyper inför att producera en digital lärresurs.
Möjligheter med materialet
  • Självstudiematerial; Du kan börja gå igenom kursmaterialet redan nu för att börja skapa egna digitala resurser.
  • Meritera dig genom att söka till nästa omgång av PDL.
  • Anmäla intresse till att gå på en workshop*
*Workshop - rekrytera deltagare!

Om vi samlar minst 10 deltagare kan vi anordna en workshop.

Anmäl dig själv eller hjälp oss att rekrytera en grupp. Om du vill anordna workshoppen inom din institution kan vi skräddarsy innehållet.

Anmäl ditt intresse till Jonas Collin!

Denna workshop är till för dig som vill använda video för att skapa föreläsningar, intervjuer och annat material. Video är inte bara användbart för distansundervisning. Video som resurs i campuskurser öppnar upp en helt ny didaktisk verktygslåda. Ett samtida exempel på detta är flipped classroom.

Workshop för dig som vill börja använda digitala verktyg och tjänster i dina kurser. Du är intresserad av pedagogiska möjligheter med kursplattformar som Mondo, onlineseminarier i Adobe Connect eller eLearningverktyg som t.ex. Adobe Captivate. Kanske har du ett praktiskt problem du vill lösa med hjälp av modern teknik?

This course provides an overview of GIS technology, GIScience, and practical applications to beginners in this field.