Professional Development for University Teachers

If you teach at Stockholm University, and want to develop your pedagogical competence, then the courses on Teaching and Learning in Higher Education are suitable for you.

More information and application:

http://www.su.se/english/staff-info/personnel/staff-development

Universitetslärarutbildning

Kurser för universitetslärare som vill utveckla sin undervisning med IT

För mer information och anmälan kontakta Centrum för universitetslärarutbildning:

www.su.se/ceul/

Kurser på andra plattformar än Turing

 Pedagogisk meritportfölj

  Läs mer på CeUL

Kursen vänder sig till dig som konkret vill börja använda och/eller skapa digitala lärresurser i din undervisning. Du får prova att genomföra ett litet IKT-projekt under handledning och får tillfälle till att nätverka med kollegor i samma situation.

Läs mer och ansök på CeULs webbsida!

Innehåll

Denna kursmodul är en del av CeUL-kursen "Producera digitala lärresurser" (PDL).

  • Du arbetar med att ta fram en förstudie inför att designa en digital lärresurs.
Möjligheter med materialet
  • Självstudiematerial; Du kan börja gå igenom kursmaterialet redan nu för att börja skapa egna digitala resurser.
  • Meritera dig genom att söka till nästa omgång av PDL.
  • Anmäla intresse till att gå på en workshop*
*Workshop - rekrytera deltagare!

Om vi samlar minst 10 deltagare kan vi anordna en workshop.

Anmäl dig själv eller hjälp oss att rekrytera en grupp. Om du vill anordna workshoppen inom din institution kan vi skräddarsy innehållet.

Anmäl ditt intresse till Jonas Collin!

Innehåll

Denna kursmodul är en del av CeUL-kursen "Producera digitala lärresurser" (PDL).

  • Du arbetar med att ta fram en hypotes och prototyper inför att producera en digital lärresurs.
Möjligheter med materialet
  • Självstudiematerial; Du kan börja gå igenom kursmaterialet redan nu för att börja skapa egna digitala resurser.
  • Meritera dig genom att söka till nästa omgång av PDL.
  • Anmäla intresse till att gå på en workshop*
*Workshop - rekrytera deltagare!

Om vi samlar minst 10 deltagare kan vi anordna en workshop.

Anmäl dig själv eller hjälp oss att rekrytera en grupp. Om du vill anordna workshoppen inom din institution kan vi skräddarsy innehållet.

Anmäl ditt intresse till Jonas Collin!

Denna workshop är till för dig som vill använda video för att skapa föreläsningar, intervjuer och annat material. Video är inte bara användbart för distansundervisning. Video som resurs i campuskurser öppnar upp en helt ny didaktisk verktygslåda. Ett samtida exempel på detta är flipped classroom.

Workshop för dig som vill börja använda digitala verktyg och tjänster i dina kurser. Du är intresserad av pedagogiska möjligheter med kursplattformar som Mondo, onlineseminarier i Adobe Connect eller eLearningverktyg som t.ex. Adobe Captivate. Kanske har du ett praktiskt problem du vill lösa med hjälp av modern teknik?